Ingrid Hedin-Amrén valdes till ny ordförande vid Svenska Bandyförbundets ordinarie årliga förbundsmöte. Gisela Stockhaus ställde inte upp för omval.

Valberedningens förslag föll. Till ny ordförande valdes istället Ingrid Hedin-Amrén, 64, som bland annat har ett förflutet som ordförande i Sandvikens AIK. Ett uppdrag som hon ser fram emot med stor tillförsikt.

Vid sidan av ordförandevalet fick dessutom även ledamoten John Andersson, Göteborg, förnyat förtroende och blev omvald på två nya år. Nyval gjordes på ledamöterna Sofia Tilly, Lidköping, Jens Göthberg, Stockholm och Yvonne Oscarsson, Ljusdal till följd av att Hans Elis Johansson, Stockholm, Annika Jansson, Stockholm, och Henrik Nilsson, Karlstad inte stod till förfogande för omval.

Valberedningens förslag om Camilla Westman som ordförande föll. Sofia Tilly och Jens Göthberg valdes in till styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Däremot nyvaldes Yvonne Oscarsson till ny ledamot i stället för valberedningens förslag Per Hettman.

Svenska Bandyförbundets styrelse 2024/25:

Ingrid Hedin-Amrén, Sandviken, ordförande, nyval 1 år
Michael Hillström, Åsa, ledamot, 1 år kvar på mandatet
John Johansson, Linköping, ledamot, 1 år kvar på mandatet
Eleonore Persson, Söråker, ledamot, 1 år kvar på mandatet
Johan Falk, Åsa, ledamot, 1 år kvar på mandatet
John Andersson, Göteborg, omval 2 år
Sofia Tilly, Lidköping, nyval 2 år
Jens Göthberg, Stockholm, nyval 2 år
Yvonne Oscarsson, Ljusdal, nyval 2 år