Frillesås BK har anmält person inom klubben för bedrägeri. I årsredovisningen redovisas därför negativt eget kapital och elitlicensen är hotad. Åtgärder har vidtagits och ekonomin ska åter var i sund ordning, skriver klubben. 

I årsredovisningen står det att det har uppdagats att ett antal poster i balansräkningen har satts till ett otillbörligt högt värde, varför stora förluster tas i verksamhetsåret 2022/2023 för att korrigera detta och gå in i nästa verksamhetsår utan några frågetecken i balansräkningen.
Då denna åtgärd har genomförts ser styrelsen positivt på att föreningen kommer att kunna bedrivas
med sund ekonomi.

Det framgår inget mer i årsredovisningen som direkt hänvisar till händelsen. I resultaträkningen framgår det en post om Övriga kostnader om 405 000 SEK. Den posten fanns inte föregående år.

Frillesås redovisar 900 000 kronor i lägre intäkter för året än föregående år. Resultatet hamnar därför på -1,85 MSEK och ett negativt eget kapital på 199 553 kronor, kan Bandyworld konstatera.

Norra Hallandstidning har skrivit om händelsen; Man skriver att Frillesås BK har polisanmält person inom klubben för bedrägeri. Man skriver att Det har stormat i Frillesås BK. Orsaken är att klubben anser att de blivit utsatta för ett bedrägeri. Nu har det försenade årsmötet ägt rum – där föreningen förklarade hur de kunnat bli förda bakom ljuset.

– Det finns frågetecken om när och varför det blivit som det blivit, säger ordförande Lars-Johan Svanström.
Frillesås BK har polisanmält en person inom föreningen. Orsaken är ett bedrägeri på över miljonen – nu är elitlicensen i fara.